Zarząd

Zarząd

  • Lóránt Tókos, Prezes Zarządu


Rada nadzworcza

  • Dr. Gergely Bárdos, Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Aamir Kazmi, członek Rady Nadzorczej
  • Omar Ahmed, członek Rady Nadzorczej
  • Zafar Iqbal, członek Rady Nadzorczej
  • Mohammed Imran, członek Rady Nadzorczej