EBI 9/2018

Zarząd Ark Royal SA informuje, że raport kwartalny za I kwartał 2018 roku zostanie opublikowany 13 maja 2018 r.
Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Bilal A. Noor - Prezes Zarządu