EBI 20/2018

Zarząd Ark Royal SA przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za III kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

Raport kwartalny za III kwartał 2018