EBI 2/2019

Zarząd Ark Royal SA ustalił następujące terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.:

Raport kwartalny za IV kw. 2018 roku: 14 lutego 2019 r.

Raport kwartalny za I kw. 2019 roku: 15 maja 2019 r.

Raport kwartalny za II kw. 2019 roku: 14 sierpnia 2019 r.

Raport kwartalny za III kw. 2019 roku: 14 listopada 2019 r.

Raport roczny za 2018 rok: 31 maja 2019 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.