EBI 6/2019

Zarząd Ark Royal SA przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za I kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

Raport kwartalny za I kwartał 2019 r.