EBI 7/2019

Zarząd Ark Royal SA informuje, że w związku z brakiem terminowej publikacji raportu rocznego za 2018 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nałożył na Ark Royal SA karę regulaminową w wysokości 10.000 zł.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 13 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.