EBI 8/2019

Zarząd Ark Royal SA informuje, że zawarł umowę z firmą audytorską Eureka Auditing Sp. z o.o., nr w rejestrze podmiotów uprawnionych do badania: 137, na badanie sprawozdań finansowych Ark Royal SA za lata 2018-2019.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.