EBI 9/2019

Zarząd Ark Royal SA informuje, że raport roczny za 2018 r. zostanie opublikowany 14 lipca 2019 r.

Jednocześnie termin publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2019 r. zostaje przesunięty na 14 lipca 2019 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.