EBI 10/2019

Zarząd Ark Royal SA przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku.

Główne zmiany w korekcie to:

- przychody ze sprzedaży wyższe o 20.000 zł (100.000 zamiast 80.000),

- utworzenie rezerwy na zobowiązania w wysokości 51.342,30 zł,

Powyższe zmiany miały wpływ na wysokość kapitału własnego i wynik netto, które wyniosły ostatecznie:

- kapitał własny 20.100,17 zł (zamiast 58.555,67)

- strata 36.116,49 (zamiast zysku netto 2.339,01).

O możliwości utworzenia rezerwy Spółka informowała w raporcie ESPI 5/2018 i raportach kwartalnych EBI 20/2018 i 4/2019.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

Raport kwartalny za IV kwartał 2018 r. – korekta