EBI 12/2019

Zarząd Ark Royal SA przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku.

Główne zmiany w korekcie to:

- zmiany wynikające ze skorygowania bilansu otwarcia w związku z publikacją raportu rocznego za 2018 r.,

- korekta kosztów poniesionych w I kwartale 2019 r. (13.770,41 zł zamiast 1.984,41 zł),

Powyższe zmiany miały wpływ na wysokość kapitału własnego i wynik netto, które wyniosły ostatecznie:

- kapitał własny 26.329,76 zł (zamiast 76.571,26)

- zysk netto 6.229,59 (zamiast zysku netto 18.015,59).

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

Raport kwartalny za I kwartal 2019 r. - korekta