EBI 13/2019

Zarząd Ark Royal SA przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO