ESPI 2/2018

Raport bieżący 2/2018

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Ark Royal SA (d. Art New media S.A.) informuje, że pan Bilal A. Noor powiadomił w dniu dzisiejszym Spółkę o zmianie udziału w głosach, wynikającej z rejestracji akcji serii M.

Przed zmianą udziału, pan Bilal A. Noor posiadał 7.837.720 akcji, odpowiadających 55,59% udziału w kapitale i w głosach na WZA Ark Royal SA.

Aktualnie, pan Bilal A. Noor posiada 9.337.720 akcji, odpowiadających 59,86% udziału w kapitale i w głosach na WZA Ark Royal SA.

W załączeniu do niniejszego raportu przekazujemy treść otrzymanego zawiadomienia.

 

Załączniki