ESPI 4/2018


Zarząd Ark Royal SA przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 29 czerwca 2018 r.

1. Pan Bilal A. Noor
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 7.837.720
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 7.837.720
Udział głosów na tym WZA: 89,65%,
Udział w ogólnej liczbie głosów: 50,24%

2. Pan Janusz Skopowski
Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 905.000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 905.000
Udział głosów na tym WZA: 10,35%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 5,80%

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Bilal A. Noor - Prezes Zarządu