ESPI 5/2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Ark Royal SA powziął informację o zajęciu komorniczym na kwotę 56.178 zł, w tym należność główną 29.666 zł oraz odsetki i koszty, na podstawie nakazu zapłaty, wydanego w roku 2014, dotyczącego umów realizowanych przez Spółkę jeszcze pod firmą Art New media. W momencie przejmowania Spółki przez obecnego głównego akcjonariusza pod koniec 2016 r. w księgach nie figurowało zobowiązanie z tego tytułu, a podczas badania due diligence nie przekazano informacji o wyroku sądu. Spółka podjęła odpowiednie kroki w celu wyjaśnienia sprawy i dochodzenia zadośćuczynienia. Nie ma zagrożenia dla płynności Spółki związanego z tym zajęciem, jednak znajdzie ono odzwierciedlenie w wynikach finansowych do czasu zakończenia sprawy.